BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI
Nhiệm kỳ 2015 - 2020

BAN THƯỜNG VỤ

Trần Thị Thanh Hiền

Bí thư

Hà Thanh Toàn

Phó Bí thư

Lê Phi Hùng

Phó Bí thư

Trần Trung Tính

Ủy viên

Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên

Lê Việt Dũng

Ủy viên

Lê Khương Ninh

Ủy viên

Dương Thanh Long

Ủy viên

Trần Thiện Bình

Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH

Trần Thị Thanh Hiền

Bí thư

Hà Thanh Toàn

Phó Bí thư

Lê Phi Hùng

Phó Bí thư

Trần Trung Tính

Ủy viên

Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên

Lê Việt Dũng

Ủy viên

Lê Khương Ninh

Ủy viên

Dương Thanh Long

Ủy viên

Trần Thiện Bình

Ủy viên

Lý Nguyễn Bình

Ủy viên

Nguyễn Duy Cần

Ủy viên

Nguyễn Văn Duyệt

Ủy viên

Trần Cao Đệ

Ủy viên

Phan Trung Hiền

Ủy viên

Bùi Thị Bửu Huê

Ủy viên

Nguyễn Thị Kim Loan

Ủy viên

Trần Văn Lựa

Ủy viên

Mai Văn Nam

Ủy viên

Nguyễn Chí Ngôn

Ủy viên

Lê Thanh Sơn

Ủy viên

Phạm Phương Tâm

Ủy viên

Dương Thị Tuyền

Ủy viên

Nguyễn Minh Trí

Ủy viên

Lê Ngọc Triết

Ủy viên

Nguyễn Hiếu Trung

Ủy viên

Nguyễn Thanh Tường

Ủy viên

Trần Văn Phú

Phó Chánh văn phòng

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@sgnjs.com.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 17583114

Đang trực tuyến: 1125